در پی یک مطالعۀ جدید، محققان دانشگاه کرنل از روش جدیدی برای جذب گازهای گلخانه ­ای و تبدیل آن به یک محصول مفید در حین تولید برق پرده برداشتند. این محققان یک پیل انرژی آلومینیوم/دی ­اکسید کربن ابداع کردند که از واکنش ­های الکترو شیمیایی برای جدا کردن دی ­اکسید کربن و تولید برق استفاده می­کند.پیل پیشنهادی این گروه از آلومینیوم به­عنوان آند و از ترکیب بخارهای دی ­اکسید کربن و اکسیژن به­ عنوان مواد فعال کاتد استفاده می­کند.

براساس این گزارش: واکنش­ های الکتروشیمیایی میان آند و کاتد، دی ­اکسید کربن را در حین تولید برق به مؤلفه­ های غنی از کربن جدا کرده و یک محصول جانبی با ارزش برجای می ­گذارد. در بیش­تر الگو های فعلی جذب­کنندۀ کربن، کربن در مایعات یا جامدات جذب می­شود که سپس گرم شده و یا تحت فشار قرار می­گیرد تا دی ­اکسید کربن آزاد کند؛ این گاز متمرکز باید فشرده شود و به صنایعی که می ­توانند از آن دوباره استفاده کنند، منتقل شود.

به نقل از خبرگذاری سابا