پالایشگاه شیراز موفق به دریافت مجوز فعالیت در قالب شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی با نام «پتراز» شد.
به گزارش خبرنگار، همسو با بهینه سای تولید و تکمیل چرخه تولید تا فروش، شرکت پالایش نفت شیراز موفق به دریافت مجوز فعالیت در قالب شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی با نام پتراز شد.

با توجه به خرید جایگاه های پمپ بنزین و نفت گاز، محصولات این مجموعه با عنوان پتراز و به صورت انحصاری در استان فارس و استان های مجاور توزیع خواهد شد.

عبدالرحیم شمس الدینی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت شیراز با اشاره به این که مجوز فعالیت با توجه به بررسی های انجام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و دریافت حد نصاب لازم صادر شده است، گفت: این شرکت مکلف است ٣٥ درصد از پمپ بنزین های استان فارس و ٢٠ درصد جایگاه های دیگر در سطح کشور را تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: شرکت پالایش نفت شیراز با خرید ٣٨ نازل در سه شهر استان فارس در مرحله نخست و برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تحت پوشش، تکمیل چرخه تولید و توزیع و تحویل به مصرف کننده را در دستور کار قرار داده تا بنزین و نفت گاز مطابق با استانداردهای وزارت نفت را به صورت مستقیم تحویل مشتریان کند.