مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران از عادی شدن عرضه بنزین سوپر در جایگاه‎های عرضه سوخت استان تهران خبرداد و گفت: این روال تا چند روز آینده در سراسر کشور به روال پیشین بازمی‎گردد.
به گزارش خبرنگار، منصور ریاحی گفت: در چند روز گذشته، تولید بنزین سوپر به‎دلیل مسائل عملیاتی، کاهش یافته بود اما این مشکل اکنون برطرف شده و توزیع این فرآورده به روال عادی بازگشته است.

وی افزود: اکنون توزیع بنزین سوپر در سطح استان تهران با عرضه روزانه دو میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر به روال پیشین بازگشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: با ارسال بنزین سوپر به دیگر مناطق، حداکثر تا پایان این هفته عرضه این فرآورده در سراسر کشور عادی می شود.