ایسلند تنها کشور جهان است که ۱۰۰ درصد برق خود را از انرژی­های تجدیدپذیر تأمین می ­کند.

انرژی تجدیدپذیر انرژی برگشت‌ پذیر نیز نامیده می ‌شود، به انواعی از انرژی گفته می­شود که منبع تولید آن نوع انرژی، برخلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن ­را دارد که توسط طبیعت در یک بازۀ زمانی کوتاه مجدداً به ­وجود آمده و به عبارتی تجدید شود. اما در جهان تنها یک کشور ایسلند است که توانسته ۱۰۰ درصد کل برق خود و ۸۵ درصد انرژی مصرفی خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر به­ دست آورد.

این گزارش می ­افزاید: تقریباً تمام برق کشور ایسلند در نیروگاه‌های برقابی و زمین ‌گرمایی تولید. حضور آتشفشان‌ های متعدد در این کشور امکان استفادۀ حداکثری از انرژی زمین گرمایی را فراهم آورده است. در حدود ۳۰۰ چاه بخار پراکنده در این کشور وجود دارد که منابع بالقوۀ زمین ‌گرمایی به ­شمار می ‌آیند و از آن‌ها برای تولید برق و انرژی زمین گرمایی استفاده می ‌شود.

 به نقل از خبرگذاری سابا