تعداد مراکز تشخیصی – درمانی طرف قرارداد با صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با رشد سه برابری به ۵۲۰ مرکز رسید.

به گزارش خبرنگار، روابط عمومی صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در باره مطلب برخی منابع خبری در زمینه مسائل درمانی بازنشستگان صنعت نفت که در قالب یادداشت کاربران منتشر شده است، اعلام کرد: تعداد مراکز تشخیصی – درمانی طرف قرارداد با صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سراسر کشور به ۵۲۰ مرکز رسیده؛ در حالی که این تعداد در سال ۹۲ تنها ۱۷۱ مرکز بود و این نشان از رشد حدود سه برابری دارد.

در ادامه یادآور می‌شود که همه مراکز طرف قرارداد با صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در فهرست مراکز ارائه دهنده خدمات با کیفیت قرار دارند و پیش تر اعلام شده است در زمینه امضای قرارداد با مراکز، محدودیتی جز ارائه خدمات باکیفیت وجود ندارد.

هم اکنون هزینه‌های درمان پس از بررسی اسناد پزشکی در نمایندگی‌های صندوق در هفت منطقه در اسرع وقت به بازنشستگان پرداخت می‌شود؛ در باره پرداخت هزینه‌های درمانی و تعرفه‌های پزشکی، صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت سرآمد دیگر صندوق‌هاست.

بازنشستگان صنعت نفت پس از دریافت خدمات درمانی از مراکز طرف قرار داد فقط ۱۰ درصد فرانشیز پرداخت می‌کنند که این مبلغ در مراکز دولتی نیز صفر محاسبه می‌شود.