اين روزها طرح تشكيل وزارتخانه انرژي مجداً مطرح شده است.جا دارد به اهميت تشكيل اين وزاتخانه بپردازيم.اخيراً  از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طرح تشكيل(وزارت انرژي) به عنوان لايحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد گرديده است كه در اين متن خواسته شده ماموريت و وظايف بخشهاي مرتبط با موضوع انرژي از وزارت نيرو جدا شده و پس از ادغام با وزارت نفت وزارتخانه جديد به نام(وزارت انرژي) تشكيل گردد.

صرف نظر از اين پيشنهاد و چگونگي ادغام بخش هاي مختلف وزارتخانه ها با وزارت نفت، ضروري است به منافع و معايب تشكيل اين وزارتخانه كه سال هاي پيش نيز طرح تشكيل آن مطرح بوده است توجه شود.

در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان وزارتخانه انرژي وجود دارد كه به جز نفت و گاز به امور آب و برق و ديگر حاملهاي انرژي توجه خاص داشته و عمدتاً در خصوص بحث هاي مربوط به انرژي تصميم گيري مي نمايند در اين خصوص نيز مي توان به گزارش سال ۸۷ مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و از آن بهره گرفت.

شايد بتوان گفت تشكيل وزارتخانه نفت در ايران و ديگر كشورهايي كه منابع درآمدي آنها معطوف به نفت مي باشد دليل اصلي تشكيل وزارت نفت بوده است.

در اينجا به اهميت دست آوردهاي پيش روي تشيكل اين وزارتخانه اشاره مي كنيم.

۱٫       كوچك شدن دولت

۲٫       پائين آمدن شدت انرژي

۳٫       ايجاد مديريت يكپارچه انرژي كشور و جلوگيري از موازي كاري در بخشهاي توليد، توزيع و عرضه انرژي با رويكرد صرفه جويي و بهينه سازي آن.

۴٫       سازماندهي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در جهت تحقق يكپارچگي انرژي در كشور.

۵٫       تعيين سبد سوختي و بودجه اي كشور در گسترش تنوع حامل هاي انرژي در بخشهاي مختلف از جمله انرژي هسته اي.

۶٫       كاهش يارانه ها در توليد و عرضه انرژي.

۷٫       كاهش وابستگي به نفت در بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي.

۸٫       تدوين طرح جامع و بين المللي انرژي كشور بر اساس نقشه راه و سياستهاي يك پارچه قيمت گذاري حاملهاي انرژي.

۹٫       استفاده از مزيت نسبي كشوردر بخش گاز به عنوان پتانسيل ملي و بين المللي.

۱۰٫   مديريت استفاده از فناوري هاي پربازده و تعيين تكليف صنايع پرمصرف كشور و بهبود كارايي انرژي در افق ۱۴۰۴٫

۱۱٫   متمركز شدن مركز تصميم گيري و پيگيري مصوبات در بخشهاي مختلف انرژي كشور.

۱۲٫   ارتقاء سطح بين المللي ايران به عنوان يكي از بزرگترين دارندگان منابع انرژي.

۱۳٫   كاهش آلايندگي و توسعه سيستمهاي محيط زيستي.

۱۴٫   تدوين برنامه هاي فوري، كوتاه مدت و درازمدت كشور براي دست يابي به افق ۱۴۰۴ و پس از آن در بخشهاي فناوري، نفت، گاز، آب، خورشيدي و….

به منظور دست يابي به اين اهداف ضمن استفاده از تجربيات كشورهاي مشابه و پايبندي به اصول و حدت رويه نيز لازم است.

همچنين بحث مديريت انرژي كه در بند ۷ قانون اصلاح الگوي مصرف(۱۷۷۰) و اصول اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام
معظم رهبري را در تمام اركان اجرايي كشور اجرا نمود. و با انتقال مديريت انرژي به وزارتخانه انرژي اميد پاسخگوئي و دست يابي به اهداف اين قانون  مهم  تقويت خواهد شد.

از موارد قابل توجه در بخش مديريت انرژي مي توان به موضع كمبود نيروي ماهر آموزش ديده در اين بخش اشاره كرد كه اميد است با تشكيل اين وزارتخانه و اصلاح سيستم آموزش عالي كشور طي چندسال آينده اين مشكل را برطرف كرد.

البته توجه به موضوع تجربه ادغام وزارتخانه هاي مختلف ازجمله جهاد سازندگي با وزارت كشاورزي و همچنين وزارتخانه هاي صنعت و معدن با وزارت بازرگاني مي بايستي به عنوان چراغ راه قرار داده و اشكالات آن را مدنظر گرفت.

به نقل از شركت بهينه سازي مصرف سوخت