مديرعامل جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي، برنامه ريزي كلان براي حداكثر بهره برداري از منابع هيدروكربوري بويژه گاز طبيعي را در توليد متنوع محصولات پتروشيمي و عرضه آنها به صنايع تكميلي از برنامه هاي اين شركت عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار شانا، مرضيه شاهدايي شامگاه شنبه (۲۴ بهمن ماه) در آيين توديع و معارفه مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با تشكر از اعتماد بيژن زنگنه، وزير نفت از اين انتخاب گفت: برنامه ريزي براي ايجاد و توسعه زيرساختهاي لازم و مورد نياز صنايع پتروشيمي از صنايع پايه تا صنايع تكميلي در مناطق مختلف كشور از جمله برنامه هاي پيش روي اين شركت به منظور اجرايي شدن برنامه هاي توسعه اي صنعت در چارچوب برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي افزود: برنامه ريزي كلان براي حداكثر بهره برداري از منابع هيدروكربوري بويژه گاز طبيعي در توليد متنوع محصولات پتروشيمي و عرضه آنها به صنايع تكميلي و ايجاد زمينه هاي مناسب براي سرمايه گذاريهاي خارجي از طريق مشاركت دارندگان فناوريهاي روز و برتر صنعت پتروشيمي نيز از ديگر برنامه هاي آينده اين شركت است.
شاهدايي ادامه داد: جذب همكاري شركتهاي بزرگ و شاخص صنعت پتروشيمي همسو با انتقال و بومي سازي فناوريهاي مورد نياز صنعت و ارتقاي هدفمندي تخصصي فني و مديريتي كاركنان براي جانشين پروري و شايسته سالاري نيز در دستور كار شركت ملي صنايع پتروشيمي است.
وي همچنين از تلاشهاي عباس شعري مقدم به عنوان مديرعامل پيشين شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز قدرداني كرد.
به گزارش شانا، آيين توديع و معارفه مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي شامگاه شنبه (۲۴ بهمن ماه) با حضور وزيرنفت، معاونان وي، مديران ارشد شركت ملي صنايع پتروشيمي و فعالان بخش خصوصي اين صنعت برگزار شد.
به نقل از خبرگذاری شانا