معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدركربوري وزارت نفت اقدامهاي انجام شده از سوي وزارت نفت، همسو با سياستهاي بهينه سازي مصرف سوخت انرژي و اجراي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد (بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳) را تشريح كرد.
براين اساس از ابتداي استقرار دولت يازدهم و براي استفاده از ظرفيتهاي عظيم پيش بيني شده در بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير تعداد ۱۴ طرح (با احتساب طرح خط لوله و تاسيسات صادرات گاز به عراق) مرتبط با بالادستي نفت و گاز و همچنين طرحهاي گازرساني و بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخشهاي مختلف مصرف در سال ۱۳۹۳ براي تصويب به شوراي  اقتصاد ارسال شد كه ۱۱ طرح در اين سال به تصويب رسيد و باقيمانده براي ادامه كار به سال ۱۳۹۴ موكول شد.
ارسال ۴ طرح به شوراي اقتصاد براي تصويب در سال ۹۴
همچنين طرح گازرساني به پالايشگاه ايلام، طرح خط لوله دامغان، كياسر، نكا (به تصويب رسيده است)، طرح گازرساني به نيروگاه كهنوج، طرح گازرساني به نيروگاه ماهشهر، طرح گازرساني به نيروگاههاي كنارك و چابهار با استفاده از CNG تا زمان بهره‌برداري از گاز طبيعي از طريق خط لوله نيز از جمله طرحهايي است كه در سال ۹۴ براي تصويب به شوراي اقتصاد ارسال شده است.
مهمترين اقدامهاي انجام شده درباره صرفه جويي انرژي 
مهمترين اقدامهاي انجام شده در زمينه طر‌حهاي صرفه‌جويي انرژي در نيمه نخست سال ۱۳۹۴ شامل آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي شركتهاي سرمايه‌گذار مجري و شركتهاي ناظر بازرسي اندازه‌گيري و صحه‌گذاري، تهيه اسناد و درج آگهي فراخوان شناسايي تامين‌كنندگان، تهيه اسناد و درخواست مجوز براي فراخوان شناسايي اشخاص حقوقي و حقيقي فعال، نهايي‌سازي پيش‌نويس قراردادها، تدوين استانداردهاي آموزشي، دريافت اسناد فراخوان سرما‌يه‌گذار مجري M&V، تامين‌كنندگان كالا و تجهيزات، انتشار فراخوان سرمايه‌گذار، نهائي‌سازي و انتشار مشخصات فني كالاها، تجهيزات و ادوات مورد نياز، تهيه پيش‌نويس اوليه فرمها و رويه‌ها و اصلاح برنامه زمان‌بندي بوده است.
همچنين در زمينه توسعه گازرساني، نيروگاه سيكل تركيبي ايرانشهر در طرح گازرساني در استان سيستان و بلوچستان مصرف‌كننده جديد گاز طبيعي است؛ ضمن اين‌كه  مذاكره براي عقد قرارداد با سرمايه‌گذار در مرحله نهايي بوده است. پس از گازرساني به زاهدان، گازرساني به بندر چابهار نيز در اولويت اجرائي پيمانكار ياد شده خواهد بود.
تصويب ۱۱ طرح از سوي شوراي اقتصاد 
طرح توسعه جامع و يكپارچه اجرا و تكميل فازهاي ۱۱ تا ۲۴ پارس جنوبي و خطوط لوله سراسري (۶، ۹ و ۱۱) براي انتقال گاز، طرح توسعه ميدانهاي مشترك غرب كارون، گازرساني به شهرهاي كوچك و روستاها از طريق خط لوله و CNG، اصلاح بازدهي موتورخانه‌ها، جايگزيني ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده با اتوبوس پايه گازسوز، طرح گازرساني به نيروگاههاي حرارتي استان سيستان و بلوچستان و ۳۵۰ هزار خانوار استان، تبديل موتورهاي ديزلي به برقي در چاههاي آب كشاورزي، توسعه حمل و نقل بار و مسافر از سوي راه آهن، خط لوله و تاسيسات صادرات گاز به عراق ازطريق روشBOT، جايگزيني ۱۴۰ هزار تاكسي و ون فرسوده با تاكسي و ون پايه گازسوز با پيمايش بالا، نوسازي ۶۵ هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده بالاي ۱۰ تُن داراي سن بالاتر از ۲۵ سال، يازده طرحي است كه از سوي شوراي اقتصاد به تصويب رسيده است.
بررسي اجراي ۳ طرح صرفه جويي مصرف انرژي
همچنين از جمله طرحهاي در درست بررسي مي توان به جايگزيني ۴۰۰ هزار موتورسيكلت بنزيني فرسوده با موتورسيكلت برقي، توسعه حمل و نقل مسافر با مترو  تهران، توسعه حمل و نقل مسافر از سوي مترو ۸ كلانشهر(مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز، تبريز، كرج، كرمانشاه، قم) اشاره كرد.
به نقل از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت