در دنیای صنعتی امروز، خصوصیات واحدهای فرآیندی بگونه ای تغییر یافته که دیگر نمی توان به حوادث مجال بروز داد تا با درس گرفتن از آنها، از وقوع مجددشان پیشگیری کرد.

 

بررسی اجمالی هزینه های مستقیم تحمیلی حوادثی مثل نشت نفت در خلیج مکزیک (۴۱ میلیارد دلار)، انفجار شاتل کلمبیا (۱۳ میلیارد دلار)، نشت نفت از کشتی پرستیژ (۱۲ میلیارد دلار)، اکسون والدز (٢,٥میلیارد دلار) و… نشان می دهد که امروزه پیشگیری از بروز حوادث نه تنها یک وظیفه انسانی، اخلاقی و قانونی است بلکه فراتر از آن و به گفته پیتر دراکر شرط بقای سازمانهاست.

براساس تئوریهای مختلف ایمنی هیچکدام از حفاظهای فنی و مدیریت از قابلیت اطمینان کامل برخوردار نیستند.

در الویت بندی حفاظهای ایمنی در کنار تدابیر فنی بر اهمیت طراحی، تدوین و پیاده سازی دستورعمل ایمنی نیز برای شرائط عادی و اضطراری تاکید شده است.

بکارگیری این دستورعملها زمانی اهمیت دو چندانی می یابند که بر نقش رفتارهای نا ایمن و خطاهای انسانی بعنوان عامل کلیدی در اغلب حوادث اشاره شده و بر اهمیت تاثیرگذاری دستورعمل ایمنی بر کاهش اینگونه رفتارها توجه شود. 

از این رو  تلاش شده تا در پروژه پژوهشی «طراحی و تدوین ٥٠ دستورالعمل ایمنی اختصاصی شرکت ملی گاز ایران» که به همت مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان به اجرا در آمده، پس از جمع آوری و بررسی نمونه دستورعملهای ایمنی شرکتهای مشابه در سطح ملی و بین المللی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها، ساختار مناسبی برای دستورعملهای ایمنی این شرکت ارائه و تدوین شود.

بر این اساس پس از بهره گیری از نمونه های شرکتهای توتال، هیوندای، وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران  و … ٥٠ دستورعمل ایمنی همچون مقررات ثبت حوادث، مـدیریت ریسک (ایمنی)، ایمنی جرثقیل، ایمنی در خنثی سازی، گاز سنجی و… تدوین و به شرکت ملی گاز ارائه شد.

به نقل از خبرگذاری شانا