در بخش انتخاب «فناور برتر» و «پژوهشگر برگزیده» در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از کارکنان وزارت نفت قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار، رضا مسیبی بهبهانی به عنوان پژوهشگر برگزیده دستگاه های اجرایی از دانشگاه صنعت نفت و هیوا خالدی به عنوان فناور برتر از شرکت ملی گاز ایران در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی و تجلیل شدند.

مراسم تجلیل از برگزیدگان هفدهمین جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر، ایده‌های برتر و استارت آپ‌های دانشگاهی، ٢٣ آذر ماه امسال با حضور محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، احمد احمدی، رئیس سازمان سمت و پژوهشگران و فناوران برگزیده در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.