مجموع صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان دی‌ماه امسال به بیش از ١٦ میلیون و نهصد و شصت و یک هزارتن به ارزش بیش از ٧ میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون دلار رسید.
به گزارش خبرنگار، ارزش صادرات انواع محصولات پتروشیمی تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان دی‌ماه به بیش از ٤ میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون دلار رسید، روند تولید محصولات پتروشیمی در این منطقه، منطقه ماهشهر و نیز دیگر مناطق با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده روندی مطلوب را تجربه می‌کند و شرکت‌ها با توجه به میزان خوراک دریافتی و نیز برنامه‌های تعمیراتی اقدام به تولید با هدف تامین نیاز داخل و نیز صادرات می‌کنند.

در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان دی‌ماه، مجتمع پتروشیمی نوری با صادرات بیش از یک میلیارد و شصت و هفت هزار دلار از نظر ارزش پیشتاز شرکت‌های تولیدی منطقه عسلویه بوده است، پتروشیمی زاگرس نیز با صادرات بیش از ٦٧٧ میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار دلار در جایگاه دوم قرار گرفت و پتروشیمی پارس با بیش از ٦٤٠ میلیون و پانصد و نود و نه هزار دلار صادرات، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

مجتمع پتروشیمی جم نیز تا پایان دی‌ماه، ٤٧٤ میلیون و چهارصد و سی و نه هزار دلار صادرات محصولات مختلف را تجربه کرد.

در مجموع بیش از ٩ میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ٤ میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون دلار از سوی پتروشیمی‌های واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس از ابتدای سال ٩٥ تا پایان دی‌ماه به خارج از کشور صادر شده است.

مجتمع‌های تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا پایان دی‌ماه ٤ میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار تن محصول را به ارزش ١ میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر کردند.

بر اساس این گزارش، پتروشیمی‌های سایر مناطق کشور تا پایان دی‌ماه ٣ میلیون و بیست و سه هزار تن انواع محصولات پتروشیمی را به ارزش بیش از ١ میلیارد و یکصد و هشتاد و هفت هزار دلار روانه بازارهای خارجی کردند.

صادرات انواع محصولات پتروشیمی در دی‌ماه نیز همانند ماه‌های دیگرامسال روندی مطلوب را شاهد بود و در این ماه در مجموع یک میلیون و ششصد و هشتاد هزارتن محصول به ارزش ٨٩٩,٩٠١ میلیون دلار صادر شد.

مجموع صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان دی‌ماه امسال به بیش از ١٦ میلیون و نهصد و شصت و یک هزار تن به ارزش بیش از ٧ میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون دلار رسیده است.‏