پژوهشگاه صنعت نفت با حمایت ستاد انرژیهای تجدیدپذیر معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری، موفق به راه اندازی نخستین آزمایشگاه مرجع آبگرمکن ها و کلکتورهای خورشیدی در کشور شد.

به گزارش خبرنگار شانا، مراسم رونمایی از نخستین آزمایشگاه تست مرجع تجهیزات خورشیدی و دقایقی پیش با حضور حمیدرضا کاتوزیان، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و سیروس وطنخواه مقدم، دبیر ستاد فناوری انرژیهای تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.محمد ایازی، رئیس پژوهشکده انرژی پژوهشگاه صنعت نفت در این مراسم درباره راه اندازی این آزمایشگاه، گفت: با وجود این که چندسالی از تدوین استانداردهای آب گرمکنهای خورشیدی در کشور می گذرد اما به دلیل نبود آزمایشگاه، امکان تست آب گرمکنهای تولید داخل یا وارداتی به کشور فراهم نبوده است.وی افزود: با راه اندازی این آزمایشگاه که همه مراحل طراحی، نصب و ساخت آن در داخل کشور اجرا شده است تست آب گرمکنها و کلکتورهای خورشیدی امکان پذیر می شود.

به نقل از خبرگذاری شانا