به منظور اجرایی‎کردن سیاست‎های وزیر نفت در زمینه بهبود وضع معیشتی کارکنان قرارداد مدت‏ موقت، اقدام‌هایی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار، کریم سلحشور، معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت گفت: در اجرای تاکیدهای مستمر وزیر نفت بر اهمیت و نقش گسترده و تاثیرگذار فعالیت کارکنان قرارداد مدت موقت در مجموعه فعالیت‎های صنعت نفت و نیز دستور موکد مبنی بر لزوم جدیت و پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات و گله‎مندی‎های کارکنان قرارداد مدت موقت با هدف بهبود وضع معیشتی این دسته از کارکنان، نشست‌های متعددی در هفته‎های اخیر در سطوح مختلف به ویژه کارگروه متشکل از مدیران منابع انسانی چهار شرکت اصلی و نیز اعضای شورای اداری صنعت نفت برگزار شده است.

وی افزود: در این ارتباط، شناسایی دقیق و جامع گسترده حوزه‎های وظایف، مسئولیت‎ها و فعالیت‎های محوله از منظر تنوع گروه‎های شغلی و پراکندگی جغرافیایی کارکنان مذکور در چهار شرکت اصلی به منظور تدوین و ارائه راهکارها و شیوه‎نامه‎های اجرایی مطلوب به همراه تنظیم مجموعه مقرراتی پشتیبان از حیث انطباق با چارچوب‎های ضوابط و مقررات صنعت نفت در اولویت کاری قرار دارد.

بر این اساس، هم اکنون در مجموعه معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت اقدام‌هایی به منظور اجرایی‎کردن سیاست‎های وزیر نفت در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.