در راستای اجرای پروژه “خدمات مشاوره استقرار استاندارد مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001 در مجتمع گاز پارس جنوبی”، پس از اجرای فازهای ۱ تا ۵ پروژه توسط کارشناسان شرکت خانه انرژی، دوره آموزشی “ممیزی داخلی سیستم­های مدیریت بر اساس رويكرد استاندارد ISO 19011” مورخ ۱۱و۱۲ اردیبهشت ماه ۹۵ در محل ستاد مجتمع پارس جنوبی برگزار گردید.