در راستای اجرای فاز اول پروژه “خدمات مشاوره استقرار استاندارد مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001 در مجتمع پتروشیمی پردیس”، دوره آموزشی “تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001” مورخ ۵ اردیبهشت ماه ۹۵ توسط دکتر علیزاده در محل مجتمع پتروشیمی پردیس و با حضور پرسنل محترم آن شرکت برگزار گردید.