دوره آموزشی با عنوان “رویکرد سیستمی به مدیریت انرژی، الزامات چارچوب و شیوه‌های پیاده‌سازی نظارت” مورخ ۳۰-۳۱ اردیبهشت ماه در محل گاز استانی چهار محال و بختیاری با موفقیت برگزار شد.