دوره آموزشی “آشنایی با الزامات مدیریت انرژی در ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 50001:2018” امروز و فردا در محل شرکت پتروشیمی پارس، توسط همکاران خانه انرژی در حال برگزاری میباشد.