پس از اتمام پروژه “استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001”  در شرکت پتروشیمی پارس، بنا به درخواست آن شرکت، دوره آموزشی “استاندارد ممیزی انرژی ISO 50002:2014” مورخ ۲۴ و ۲۵ خردادماه ۹۵ توسط اساتید خانه انرژی در محل پتروشیمی پارس با حضور پرسنل محترم آن شرکت برگزار گردید.