در راستای مناقصه “مشاوره، آموزش و استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001:2015 شرکت مجتمع پتروشیمی پردیس” در اسفند ماه ۹۴، پس از تایید شدن شرکت خانه انرژی، جلسه افتتاحیه با حضور روسای واحدهای مختلف مجتمع جهت معارفه و تشریح روند اجرای پروژه در محل مجتمع پتروشیمی پردیس برگزار گردید.