مهندس بیژن زنگنه، برنامه پیشنهادی خود برای اداره صنعت نفت را در چهار فصل منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار، برنامه پیشنهادی مهندس بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم برای اداره صنعت نفت در پنج فصل شامل فصل اول: «مقدمه؛ نگاهی به شرایط مرداد ۱۳۹۲»، فصل دوم: «گزارش خلاصه از اقدامات شاخص و اصلی وزارت نفت در دولت یازدهم»، فصل سوم «اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی در دولت دوازدهم»، فصل چهارم: «چالش‌های اساسی» و در نهایت فصل پنجم: «راهکارها و راهبردهای عملیاتی» تنظیم شده است.

سوابق علمی، تخصصی و اجرایی مهندس زنگنه در بخش نخست این برنامه به طور کامل آمده است.

براساس این گزارش در مقدمه برنامه پیشنهادی مهندس زنگنه برای وزارت نفت دولت دوازدهم آمده است: آنچه در این مجموعه، از آن به عنوان برنامه وزیر نام برده می‌شود، در واقع راهکارها و راهبردهای عملیاتی مبتنی بر اسناد بالادستی است که برای اجرای سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین موضوعه با تاکید بر قانون و الزامات حاکم بر برنامه ششم توسعه و ماموریت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده وزارت نفت گذارده شده، تنظیم و ارایه شده است.»