وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیئت وزیران، برای عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند.

به گزارش خبرنگار، در جلسه روز (چهارشنبه، ۲۲ شهریورماه) هیئت دولت به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری و دیگر اعضای کابینه دولت دوازدهم، وزیران منتخب برای عضویت در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شدند که بر این اساس و با تصویب هیئت وزیران، وزیران راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای عضویت در شورای پول و اعتبار و همچنین مهندس بیژن زنگنه و محمد شریعتمداری، وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت برای عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند.

همچنین در این جلسه، هیئت دولت در قالب تقدیم یک لایحه به مجلس شورای اسلامی، با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کرد.

از جمله اهداف مورد توافق در این کنوانسیون، برقراری سطح بالایی از ایمنی جهانی در مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا از طریق افزایش اقدام‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی، از جمله همکاری فنی مرتبط با ایمنی است.