رکورد گازرسانی به نیروگاههای کشور طی روزهای گذشته با تحویل روزانه ٢٤٨ میلیون مترمکعب گاز به این بخش از مصرف شکست.سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار شانا با بیان این که نیروگاههای کشور در مجموع روزانه به معادل ٢٧٠ میلیون لیتر سوخت نیاز دارند، اظهار کرد: طی روزهای گذشته، ٢٤٨ میلیون مترمکعب گاز به این بخش از مصرف تحویل شده است.
عبدالرضا ابراهیمیان افزود: پیش بینی می شود با افزایش دمای هوا طی روزهای آینده، حجم تحویل گاز به نیروگاههای کشور به روزانه ٢٥٥ تا ٢٦٠ میلیون مترمکعب برسد.
وی با بیان این که پارسال، معادل ٨٣ درصد سوخت مورد نیاز نیروگاهها از طریق گاز تامین شد، گفت: نیروگاههای کشور تا پایان امسال به معادل ٧٣,٥ میلیارد مترمکعب سوخت نیاز دارند که حدود ٧٠ میلیارد مترمکعب این مقدار (٩٣ درصد) از گاز تامین می شود.
ابراهیمیان ادامه داد: مصرف گاز بخش نیروگاهی کشور طی دوماه امسال با توجه افزایش حجم بارندگی کاهش یافته و انرژی تولید برق از طریق نیروگاههای برق_ آبی تامین شده است.
وی با بیان این که در سه ماه امسال بصورت میانگین روزانه ١٧٥ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاههای کشور تحویل شده است، اعلام کرد: در بازه زمانی یادشده، در مجموع ١٦ میلیارد و ٢٧٥ میلیون مترمکعب گاز به این بخش از مصرف تحویل شده است.
سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: گازرسانی به این بخش از مصرف افزون بر صرفه جویی اقتصادی از محل جایگزینی گاز با سوختهای میان تقطیر، در کاهش آلودگیهای زیست محیطی نیز تاثیر بسزایی دارد.
پیک مصرف برق کشور دیروز (یکشنبه ٢٧ تیرماه) با افزایش ١١ هزار و ٦٧٢ مگاواتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از مرز ٥١ هزار مگاوات گذشت.این در حالی است که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال ٣٩ هزار و ٥٥٧ مگاوات و پیک مصرف یکشنبه گذشته ٤٨ هزار و ٤٨٢ مگاوات گزارش شده بود.

به نقل از خبرگذاری شانا