سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و یک شرکت لهستانی، تفاهم‌نامه همکاری در حوزه انتقال دانش فنی و سرمایه گذاری امضا کردند.
به گزارش خبرنگار، این تفاهم‌نامه روز پنجشنبه (٧ بهمن ماه) میان مدیران عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و کارخانه تولید کود پولاوی به عنوان عضوی از شرکتهای گروه ازتی (Azoty)، دومین تولیدکننده کود در اروپا، منعقد شد.

این تفاهمنامه پس از جلسات متعدد و همچنین براساس علاقمندی های دو طرف در حوزه های مختلف از قبیل دانش فنی و سرمایه گذاری با حضور سفیر ایران و استاندار خوزستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سفر هیئت ١٨ نفره مدیران صنعتی و بازرگانی استان خوزستان با هدف بررسی امکان توسعه تعاملات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی به لهستان انجام شد.

گفتنی است، شرکت ازوتی تولیدکننده کودهای شیمیایی و مواد پتروشیمی در لهستان است.