کمیته انرژی ایران و روسیه عصر امروز با امضای یادداشت تفاهم نفتی در ٢٣ بند به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار، یادداشت تفاهم نخستین نشست گروه کاری ایران و روسیه در زمینه همکاری در بخش انرژی، عصر امروز، (دوشنبه، ٢٢ آذرماه) به امضای امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران و کی ریل مالتسوف، معاون وزیر انرژی روسیه رسید.

٢٠ بند این تفاهمنامه مربوط به بخش نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی بوده و سه بند آن نیز مربوط به بخش نیرو است.

همکاری در طرح‌های اکتشاف و استخراج، حفاری و توسعه چاه‌ها، توسعه میدان‌های نفتی، ذخیره سازی و انتقال گاز، عملیات سوآپ پتروشیمی، انجام تحقیقات در عرصه تولید محصولات پتروشیمی، فناوری، معرفی فرصت‌های موجود در بخش پتروشیمی و سرمایه گذاری مشترک، ساخت تجهیزات نفتی با کمک تولیدکنندگان ایرانی، انتقال فناوری در بخش پالایشگاهی از موارد مطرح در این یادداشت تفاهم نفتی است.