ایران همسو با سیاست های دیگرکشورهای جهان وکمک به رفع بحران انرژی اقدام به حذف لامپ های رشته ای نمود.

به گزارش دفترروابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران:(سابا)

هیات محترم وزیران، قانون حذف استفاده از لامپ های رشته ای راتصویب نمودند. براساس این تصمیم، ثبت سفارش و ورود لامپ های رشته ای با توان بالای ۴۰ وات ممنوع بوده و خطوط تولید داخلی نیز بایستی حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، جمع آوری و پروانه های بهره برداری مربوطه باطل شود. این سیاست در راستای برنامه های ملی اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره وری انرژی و همچنین همسو با سیاست های جهانی در خصوص رفع بحران انرژی اتخاذ شده است. گفتنی است کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده امریکا، ژاپن، روسیه، چین، کره جنوبی، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پیش از این اقدام به حذف استفاده از لامپ های رشته ای و جایگزینی منابع پربازده مانند لامپ های کم مصرف و LED نموده بودند.

به نقل از خبرگذاری سابا