مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، گفت: ایجاد ٢٠٠ هزار شغل با یک میلیون تن محصول پتروشیمی، فقط ادعاست و احتمالا منظور بیست هزار شغل بوده است.
به گزارش خبرنگار به نقل از ایلنا، عباس شعری مقدم گفت: واقعیت این است که در خوشبینانه ترین حالت، به ازای هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی می‎توان برای هزار تا دو هزار نفر به طور مستقیم و ١٥ تا ٢٠ هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغالزایی کرد.

وی با بیان این‌که اگر بخواهیم دست بالا فرض کنیم، می توان از عدد ٣٠ هزار شغل به ازای هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی به طور غیرمستقیم نام برد و ادامه داد: نمی دانم جناب آقای قالیباف که انسان باهوشی هم هستند، این عدد را چگونه به دست آورده‎اند و احتمالا مشاوران ایشان مشاوره غلط داده‌اند.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان این‌که به‎طور اصولی صنعت پتروشیمی نمی‌تواند خیلی هم اشتغال‎زا باشد، توضیح داد: پتروشیمی صنعتی است که نیازمند فناوری نو است و هرچقدر که روزآمدتر باشد، به نیروی انسانی کمتری احتیاج دارد.

به گفته وی، صنعت پتروشیمی برای افزایش تولید خود علاوه بر فناوری به سرمایه گذاری نیز نیاز دارد، این در حالی است که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری معتقدند که به فناوری و سرمایه نیازی نداریم.

وی با اشاره به این‌که لازمه کسب و کار ایجاد شرایط و زمینه‌های آن است، اظهار کرد: یکی از مهمترین موارد این است که ما مشکلات تحریم با کشورهای دنیا نداشته باشیم؛ زیرا با وجود گرفتاری‎های این‎چنینی سرمایه گذار خارجی برای طرح‌های خود نخواهیم داشت.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این‌که دومین مورد مربوط به شرایط داخلی کشور می شود، افزود: وجود برخی رانت‎ها و فساد بعضی‎ها سبب می‎شود که برای کسب و کار مزاحمت ایجاد شود.

به گفته وی، بیشترین بخشی که می‎تواند برای کشور ایجاد اشتغال کند، صنعت گردشگری و توریسم است که نیازی به اتوماسیون ندارد و نیروی انسانی بیشتری می طلبد و راه ایجاد آن هم این است که از دیوار سفارت بالا نرویم.

وی تاکید کرد: صنعت پتروشیمی یکی از راه‌های ایجاد اشتغال هست، آن هم نه ٢٠٠ هزار نفر به ازای هر یک میلیون تن محصول.