برنامه گفت و گوي علمي با موضوع بهينه سازي انرژي و مشكلات آن در ايران و با حضور دكتر اميد شاكري رئيس پژوهش و فناوري شركت بهينه مصرف سوخت كشور، دكتر جواد نوفرستي رئيس انجمن جامعه ايمن كشور و كارشناس بهينه سازي انرژي، دكتر هادي پاسدار شهري عضو هيئت مديره انجمن احتراق ايران و دكتر محسن ناصري مدير طرح ملي تغييرات آب و هوايي و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران روانه آنتن شد.

دكتر اميد شاكري رئيس پژوهش و فناوري شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور يكي از الزامات اجرايي شدن بهينه سازي انرژي در هر كشوري را داشتن قوانين و استانداردهاي لازم دانست و گفت: از نظر تعدد قوانين و استانداردها ايران از كشورهاي سرآمد دنيا محسوب مي شود.
وي با بيان اينكه كمتر كشوري مانند ايران قوانين كامل و دقيقي در اين حوزه دارد، اظهار داشت: به طور قطع مي توان گفت، هيچ خلاء قانوني جدي در اين زمينه احساس نمي شود. اما در مورد اينكه تا چه ميزان در اجرايي كردن قوانين توفيق داشته ايم، بايد گفت متاسفانه وضعيت خيلي مناسبي نداريم.
وي افزود: عدم تعهد به اجرايي كردن قوانين عامل مهمي در اين حوزه است. خيلي خوب است بجاي اينكه به قوانين ديگر بپردازيم، همين قوانين را استاندارد سازي كنيم. اگر آسيب شناسي درستي انجام نشود كه چرا اين قوانين اجرايي نمي شوند يا كامل اجرا نمي شوند، طبيعتاً نوشتن قانون مجدد دردي را دوا نمي كند.
رئيس پژوهش و فناوري شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور با ذكر يك مثال بيان داست: در حوزه ساختمان مجموعه ملي مقررات ساختمان را داريم. مبحثي كه در اين مقررات به حوزه انرژي برمي گردد، مبحث نوزدهم است كه سابقه آن بالاي ۲۰ سال است. سال ها طول كشيد تا زيرساخت هاي اجرايي آن توسط كمك هايي كه وزارت نفت براي توليد مصالح ساختماني مورد نيا است، اخصاص دهد كه همه اينها مي توانست به كارهاي ديگري اختصاص پيدا كند اما متاسفانه شاهد هستيم بسياري از ساختمان هايي كه در كشور ساخته مي شوند، به اين مبحث توجهي ندارند.
دكتر محسن ناصري مدير طرح ملي تغييرات آب و هوايي و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اهميت جنبه هاي قيمت گذاري اين مسئله گفت: مهندسي كه مبتني بر انظباق و تعامل بيشتر با طبيعت، باشد، طبيعي است ما را به سمت مصرف كمتر، سوق مي دهد.
وي افزود: حقيقت امر اين است كه تمام تكنولوژي ها و بهبودها كه در وسايل اتفاق مي افتد، زماني مورد توجه قرار مي گيرد كه از بابت اقتصادي به صرفه باشد يا در بعضي مواقع جنبه هاي ايمني اهميت زيادي دارد كه اين موضوع باعث اقبال نيز مي شود.
وي با بيان اينكه سكان اين موضوع در توجيه پذيري اقتصادي است، بيان داشت: اگر ما اقدامات بهينه سازي در كشور را از منظر اقتصاد توجيه پذير معنا كنيم، تمام تلاش هاي ما مي تواند منجر به نتيجه شود كه ابتدا در بلند مدت و در بعد هم در كوتاه مدت شاهد نتايج آن خواهيم بود.
ناصري هشدار داد و گفت: اگر اين شاه كليد در مقابل قفل قرار نگيرد، تمام تلاش هاي ما به رغم هزينه هاي سخت و زياد منجر به نتيجه هاي مطلوب نخواهد شد. به همين جهت تقاضا داريم كه روي همچين مسئله اي متمركز شويم كه جزء اختيارات دولت است.
دكتر جواد نوفرستي رئيس انجمن جامعه ايمن كشور و كارشناس بهينه سازي انرژي با تاكيد بر محاسبات اجتماعي در صرفه اقتصادي مانند محيط زيست و سلامت گفت: اينكه فقط حساب كنم قيمت تمام شده انرژي چقدر است، درست نيست بلكه موضوعاتي مانند آلودگي و مرگ و ضررهاي اجتماعي آن نيز بايد ديده شود.
وي به چالش هاي استانداردها و قوانين اشاره كرد و اظهار داشت: قوانين و استانداردهاي زيادي داريم كه گاهي با هم نقض كننده هستند. اينكه برخي قوانين اجرا نمي شود به دليل اين است كه شيوه نامه اجرايي ندارد.
نوفرستي به حوزه استانداردها اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: چه استاندارد مصالح ساختماني، چه خودرو و بقيه استانداردها، برچسب انرژي كه سازمان بهينه سازي نصب مي كند، بايد مسئوليت آن را نيز بر عهده بگيرد.
اين كارشناس بهينه سازي انرژي با اشاره به وجود برچسب هاي انرژي و اجباري بودن آنها گفت: انتظار اين است كه برچسب انرژي در همه محصولات وجود داشته باشد ولي متوجه شده ام كه اينچنين نيست و در بازار بخاري هاي زيادي وجود دارد كه برچسب انرژي دارند. در مقررات ملي ساختمان كه متولي آن خود وزارت راه و شهرسازي است، بسياري از بندهاي مبحث ۱۹ اجرا نمي شود.
در ادامه دكتر هادي پاسدار شهري عضو هيئت مديره انجمن احتراق ايران گفت: در بحث ساختمان مباحث مقررات ملي را داريم. در تجهيزات گرمايشي و برودتي استانداردهايي را داريم كه سازمان ملي استاندارد تعريف كرده است و يك بخش ديگري هم داريم كه مرتبط با استانداردهايي كه مرتبط با شاخص هاي مصرف انرژي در صنايع هستند.
وي ادامه داد: در خصوص تجهيزات انرژي بر متاسفانه در خيلي از موارد آزمانيشگاه مرجعي نداريم كه آنها را تست كند. در شاخص هاي مصرف انرژي در صنايع نيز مشكلات زيادي در زمينه نيروي انساني كه بتوانند مميزي مصرف سوخت را اندازه گيري كنند، مواجه هستيم.
وي با اشاره به نبود آدم هايي كه اين موضوع را راه اندازي كنند، گفت: گذشته در حوزه نيروي انساني در زمينه آزمايشگاهي و سخت افزار مشكلات و كمبودات داريم.
شايان ذكر است برنامه گفت و گوي علمي هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبكه رادويي گفت و گو پخش مي شود.

به نقل از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت