استاندار خوزستان گفت: نمی‌توان گفت که جوانان ما بیکار هستند و باید شغل ایجاد شود و از طرفی دیگر درهای کشور را ببندیم‌ و بگوییم که کسی نیاید، این دو دیدگاه متناقض یکدیگر است.

به گزارش خبرنگار، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان با حضور در مراسم اکران مستند «نامه‌های یک جاسوس نفتی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی افشارنیک، درباره این مستند گفت: این مستند در واقع تقابل دو ایده در حوزه نفت بود، یک ایده تاکید و اصرار آن بر استفاده از ظرفیت‌های داخل است و یک ایده هم نگاه خارج از کشور دارد و در عین حال که تاکید بر استفاده از ظرفیت های داخلی دارد، خواستار استفاده از نیروهای خارجی است.

وی افزود: اگر بنا باشد از ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم و اگر بخواهیم از مسیر توسعه باز نمانیم باید تجربیات دنیا و کشورهای دیگر را نیز کسب کنیم.

استاندار خوزستان گفت: باید این سوال را پرسید پیشرفتی که امروزه در دنیا ایجاد شده چگونه ایجاد شده است؟ بدون شک با سرمایه‌گذاری انجام شده است، البته این سرمایه‌گذاری باید صحیح باشد. این سرمایه‌گذاری به منظور تامین منابع اولیه است و زمانی که در کشور ما این منابع وجود ندارد، باید از منابعی که در دنیا وجود دارد استفاده کنیم.

وی افزود: نمی‌توان گفت که جوانان ما بیکار هستند و باید شغل ایجاد شود و از طرفی دیگر درهای کشور را ببندیم‌ و بگوییم که کسی نیاید، این دو دیدگاه متناقض یکدیگر است. یا باید بگویند که فقط از ظرفیت‌های داخل استفاده می‌کنیم و بیکاری هم هیچ اشکالی ندارد و خودمان پاسخگو هستیم، یا باید سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم و از این طریق بیکاری را حل کنیم. ما باید از منابع مشترکی که داریم هرچه سریعتر بهره ببریم که این کار نیاز به سرمایه‌گذاری و فناوری بالایی دارد.

آیا میزان برداشت ما از مخازن بنگستان و غرب کارون باتوجه به فناوری موجود در کشور با میزان برداشت با استفاده از فناوری‌های روز دنیا برابر است؟ بدون شك برابر نیست. ما باید از منابع و ثروت های کشور حداکثر بهره‌برداری را انجام دهیم.

هر دو دیدگاهی که در فیلم بیان شد نظرهایی خوبی هستند، اما به نظر بنده این دو ایده باید با یکدیگر تعدیل شوند و در عین حال نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که این دو ایده در یکدیگر حل شوند و خودمان را هیچ بشماریم. باید به قابلیت های خودمان تاکید و افتخار کنیم و تحقیقات و توسعه را افزایش دهیم و در عین حال از تجربه‌های دیگران برای توسعه صنعت نفت کشور بهره گیریم.