استاندار تهران با بيان اين كه بايد به سمت بهره‌مندي از انرژي پاك و كاهش هزينه برويم، گفت: فرهنگسازي نقش مهمي براي آشناسازي مردم در كاهش و مديريت مصرف انرژي از جمله نيروي برق دارد.
سيدحسين هاشمي، استاندار تهران، امروز (شنبه، ۱۹ ديماه) در آيين گشايش نيروگاه فتوولتاييك شيخ بهايي (به ظرفيت ۲۵۰ كيلووات ساعت) با بيان اين كه بررسي وضع برق مصرفي دستگاههاي اجرايي نشان داده است با كاهش مصرف نسبت به سال ۹۳ روبرو هستيم گفت: كنترل و صرفه جويي در مصرف برق ضروري است، البته گزارشها نشان مي‌دهد بيش از ۵۰ درصد تجهيزات برقي استان بيش از ۲۵ سال عمر دارند.
وي افزود: سياست اصلي بايد برمبناي بازسازي و بهسازي تجهيزات برقي استان باشد كه اين امر در هدررفت انرژي در استان اثرگذار است.
هاشمي با اشاره به اين كه آسيب پذير بودن تهران در ابعاد مختلف نيازمند اتخاذ تدبير براي آينده مصرف انرژي استان است تصريح كرد: براساس پيشنهادي كه به وزارت نيرو ارائه كرده‌ايم، تامين انرژي گازي مورد نياز مردم از طريق برق مي‌تواند در مواقع وقوع بحران همچون زلزله كنترل كننده باشد.
استاندار تهران با بيان اين كه بايد به سمت بهره‌مندي از انرژي پاك و كاهش هزينه برويم عنوان كرد:‌ تبديل نماهاي شيشه‌اي ساختمانها به سلولهاي خورشيدي با همكاري شهرداري تهران، در تامين انرژي خانه ها و زيبايي شهر تاثير دارد.
وي ادامه داد:‌ بهره مندي از كنتورهاي هوشمند برق همچون كشور آمريكا كه توسط محققان ايراني تهيه شده است مي‌تواند در رصد ماهواره‌اي كنتورها و پرداخت آنلاين هزينه ها اثرگذار باشد.
هاشمي افزود: فرهنگ سازي نقش مهمي براي آشناسازي مردم در كاهش و مديريت مصرف انرژي از جمله نيروي برق دارد.
استاندار تهران تصريح كرد: در بخش اقتصادي بايد توجه بيشتري به بخش توليد داشته باشيم و هنوز نتوانسته ايم اين بخش را همچون كشورهاي پيشرفته توانمند كنيم.

به نقل از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت