وزیر نفت، اولویتهای سال ٩٥ شرکت ملی نفت ایران در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و مدیرعامل این شرکت را به عنوان مجری پروژه های اولویت دار منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه وزیر نفت در نامه ای خطاب به رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پروژه های اولویت دار سال ٩٥ این شرکت در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و جوادی را به عنوان مجری این پروژه ها معرفی و منصوب کرد.

بر اساس ابلاغیه وزیر نفت، پروژه بیع متقابل افزایش ظرفیت تولید میدانهای مشترک غرب کارون به میزان ٩٠ هزار بشکه در روز، پروژه بیع متقابل افزایش سطح تولیدگاز در میدان مشترک پارس جنوبی به ٥٦٧ میلیون مترمکعب در روز و پروژه سه هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال کمک به طرحهای عام المنفعه در مناطق نفتخیز و گازخیز و مناطق محروم کشور و پروژه اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جدید برای انتقال فناوری با هدف اجرای راهبرد گشودن بازار کشور در حوزه های نفتی و گازی در قبال اخذ دانش فنی عملیاتی و بنیادین از طریق شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) برای بخش بالادست و شرکتهای پیمانکار عمومی (GC) برای بخش پایین دست صنعت نفت و انعقاد ٦ قرارداد مهم نفتی و گازی، پروژه های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران در سال ٩٥ به شمار می رود.

در نامه وزیر نفت به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پروژه های اولویت دار امسال این شرکت عطف به ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص «اولویتهای اقدامات صنعت نفت در سال ١٣٩٥» ابلاغ و تاکید شده است: «با توجه به ضرورت ارائه عملکرد برنامه های مصوب به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطابق دستورعمل صادرشده، مقتضی است ترتیبی اتخاذ کنید تا خلاصه عملکرد اقدامات مربوطه، هر ٢ هفته یکبار به معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری ارسال شود».

به نقل از خبرگذاری شانا