معاون اول رئیس جمهوری طی ابلاغیه هایی جداگانه به دستگاههای اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه های اولویتدار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاهها برای اجرای این پروژه ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ کرد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری در خصوص پروژه های مصوب کارگروههای برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

در این ابلاغیه ها بر نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه های مذکور از سوی دستگاههای اجرایی مدنظر قرار گیرد، در ٥ بند به شرح زیر تاکید شده است:

١- پروژه های مصوب برای اجرا در سال ٩٥ باید توسط دستگاه مجری با اولویت و در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اجرا و تکمیل شوند، کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود.

٢- دستگاه مجری با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود بعنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.

٣- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مجری موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هریک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.

٤- تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هریک از پروژه های مصوب بر عهده دستگاه مجری است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامهای لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی بعمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

٥- دستگاه مجری موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامهای بعمل آمده برای اجرای هریک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی و شاخصهای مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش کند.

در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است، کلیه دستگاههای اجرایی موظف به انجام همکاریهای لازم با دستگاه مجری برای اجرای پروژه های اولویتدار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ١٣٩٥ هستند، طراحی ساز و کار لازم برای تحقق همکاریها با سایر دستگاهها بر عهده دستگاه مجری است.

همچنین اجرای هریک از پروژه ها براساس نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد، برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار خواهد گرفت.

دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از دستگاه مجری و مستندات مربوط، موضوع را برای پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمهای مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد که به صورت هفتگی تشکیل می‌شود، قرار می‌دهد.

همچنین معاون اول رئیس جمهوری در بخش پایانی این ابلاغیه ها تاکید کرده است: لازم است نتیجه اقدامهای انجام شده در ارتباط با مصوبه های ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

به نقل از خبرگذاری شانا