آمار دقیق ذخایر هیدروکربوری ایران اعلام شد
مجموع ذخایر هیدروکربوری قابل برداشت ایران مشتمل بر نفت، گاز، مایعات و میعانات گازی، معادل ٣٤٥,٥٢ میلیارد بشکه نفت خام است.
به گزارش خبرنگار، کریم زبیدی، مدیر برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، روز (شنبه، ١٦ بهمن ماه) در نشست خبری مدیرعامل این شرکت که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، به اعلام رقم دقیق ذخایر هیدروکربوری ایران پرداخت و گفت: ذخایر نفت خام درجای کشور ٧١١,٥٣ میلیارد بشکه است که از این رقم، ١٠٢.٤٤ میلیارد بشکه قابل استحصال است.

وی با بیان این که تاکنون حدود ٧٢,٩٥ میلیارد بشکه نفت خام برداشت شده است، افزود: میانگین ضریب بازیافت نفت خام در کشور ٢٤.٦٥ درصد است.

زبیدی درباره ذخایر هیدروکربوری مایع کشور (نفت خام و مایعات و میعانات گازی) گفت: ذخیره درجای هیدروکربوری مایع ٨٣٦,٤٧ میلیارد بشکه است که از این میزان، ١٥٧.٢٣ میلیارد بشکه قابل برداشت است.

وی میانگین ضریب بازیافت هیدروکربور مایع را در کشور ٢٨,٥٨ درصد عنوان کرد.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران به ذخایر گازی کشور اشاره و اظهار کرد: از مجموع ٥٥,٣٣ تریلیون متر مکعب ذخیره گاز درجای کشور، ٣٣.٧٢ تریلیون متر مکعب قابل برداشت است و میانگین ضریب بازیافت گاز در ایران ٦٩.٦٢ درصد است.

زبیدی گفت: در صورتی که کل ذخایر هیدروکربوری کشور را معادل نفت خام حساب کنیم، ١١٤٠,٢ میلیارد بشکه معادل نفت خام ذخایر هیدروکربور مشتمل بر نفت، گاز، مایعات و میعانات گازی در ایران وجود دارد که از این میان، ٣٤٥.٥٢ میلیارد بشکه قابل برداشت است.

به گفته وی، ضریب بازیافت نهایی مجموع ذخایر هیدروکربوری کشور معادل ٣٩,٨١ درصد است.

این مقام مسئول یادآور شد: ١٠ تا ١٢ درصد نفت خام ایران از محل میدان‎های مشترک برداشت می شود اما در حوزه گاز، بخش عمده ای از گاز تولیدی از محل میدان‎های مشترک است، به‎طوری‎که هم اکنون حدود ٦٠ درصد گاز کشور از میدان گازی پارس جنوبی برداشت می‌‎شود.