ارزیابی نواحی خارج از فازهای پارس جنوبی آغاز شد
ارزیابی نواحی خارج از فازهای پارس جنوبی آغاز شد

مدیر مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس گفت: با آغاز عملیات حفاری یک حلقه چاه توصیفی – تحدیدی در بخش شمالی میدان گازی پارس جنوبی، ارزیابی ظرفیت احتمالی نواحی خارج از بلوک‌بندی فعلی این میدان وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، علی‌اکبر ماجد با اشاره به آغاز عملیات حفاری چاه توصیفی – تحدیدی SP-16 در سمت شمال میدان گازی پارس جنوبی اظهار کرد: حفاری این چاه با هدف تعیین میزان گسترش میدان گازی پارس‌جنوبی در سمت شمال میدان و ارزیابی ظرفیت احتمالی نواحی بلوک‌بندی‌نشده این بخش به‌منظور توسعه، با راهبری شرکت نفت و گاز پارس و از سوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریای ایران آغاز شده است.

وی یکی از راهکارهای در نظر گرفته‌شده در طرح جامع حفظ و نگهداشت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی را ارزیابی و شناسایی اهداف واجد ظرفیت‌های هیدروکربوری مناسب عنوان کرد و گفت: چاه SP-16 که اهداف توصیفی و ارزیابی آن با همکاری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تعیین شده است، نخستین حلقه از چهار حلقه چاه برنامه‌ریزی‌شده برای حفاری و ارزیابی نواحی خارج از بلوک‌بندی فعلی میدان به‌شمار می‌رود.

مدیر مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه با توجه به رو به اتمام بودن فرآیند توسعه فازهای تعریف‌شده فعلی میدان گازی پارس جنوبی، اجرای برنامه‌های استمرار تولید از این میدان بر اساس سند حفظ و نگهداشت تولید تدوین‌شده در شرکت نفت و گاز پارس در اولویت کاری این شرکت قرار گرفته است، تأکید کرد: تعیین دقیق‌تر حدود میدان و ارزیابی ظرفیت مخزنی نواحی خارج از بلوک‌های توسعه‌یافته میدان با هدف بررسی امکان تعریف طرح‌های توسعه تکمیلی در این نواحی از جمله سرفصل‌های اصلی این سند است.