وزیر نفت طی احکامی جداگانه ریاست کارگروه راهبری ساخت ١٠ قلم گروه کالایی و ساماندهی امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت را به معاون مهندسی، پژوهش و فناوری واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار، مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، با صدور حکمی مهندس حبیب الله بیطرف را به عنوان رئیس کارگروه راهبری ساخت گروه‎های مهم کالایی مورد نیاز صنعت نفت منصوب کرد.

در متن حکم وزیر نفت خطاب به مهندس حبیب الله بیطرف آمده است:

«با سلام- پیرو ابلاغیه شماره ٣١٢٠١٤-٢٨/١ مورخ ١٣٩٣/٧/٥ در خصوص پیگیری «کار گروه راهبری ساخت گروه‎های مهم کالایی مورد نیاز صنعت نفت»، بدینوسیله جنابعالی به عنوان رئیس کارگروه مذکور منصوب می‎شوید تا با همکاری و معاضدت مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت‎ایران و دیگر مدیران‎عامل محترم شرکت‎های اصلی، وظایف مندرج در ابلاغیه مذکور را با در نظر گرفتن مصوبه هزار و هشتصد و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران (٣٢١١٠-١٨٩٣ مورخ ١٣٩٣/٩/١٠)، به انجام برسانید.

وزیر نفت طی حکمی دیگر انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت‎های امنا و دیگر امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت را به بیطرف تفویض کرد.

در متن حکم وزیر نفت خطاب به مهندس حبیب الله بیطرف آمده است:

«با توجه به ضرورت تسریع در حل مسائل و تسهیل در انجام وظایف و مأموریت‌های دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت، بدینوسیله انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت‌های امنا و دیگر امور این دو موسسه، به جنابعالی تفویض می‌شود.

لازم است در تصمیم گیری مرتبط با منابع انسانی و تشکیلات، موافقت قبلی اینجانب اخذ شود.
امید است با استعانت از خداوند متعال و به بهره مندی از قابلیت‌هایی مدیران، استادان و کارشناسان دانشگاه و پژوهشگاه صنعت صنعت نفت، در ایجاد انسجام و سازماندهی فعالیت‌های این دو مرکز مهم در جهت تحقق اهداف برنامه ریزی شده برای آن‌ها موفق و پیروز باشید.»