ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در پالایش نفت بندر عباس، بمدت ۲ روز مورخ ۴ الی ۵ بهمن ماه  توسط کارشناسان خانه انرژی انجام شد.