ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، بمدت ۳روز، مورخ ۲۱ الی ۲۳ شهریورماه توسط کارشناسان خانه انرژی در حال انجام است.