ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی توسط کارشناسان خانه انرژی به صورت آنلاین مورخ ۹ الی ۱۰ مردادماه بمدت ۲روز، در مجتمع پتروشیمی پارس در حال انجام است.