در راستای اجرای پروژه “خدمات مشاوره استقرار استاندارد مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001 در مجتمع گاز پارس جنوبی”، جلسه ای در جهت “اجرای فاز پنجم پروژه و استقرار سیستم مدیریت انرژی” با حضور کارشناس شرکت خانه و نماینده محترم مدیریت پالایشگاه اول مورخ ۹۵/۰۳/۰۹ در محل پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.