در راستای اجرای فاز پنجم پروژه “خدمات مشاوره استقرار استاندارد مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001 در مجتمع گاز پارس جنوبی”، ممیزی داخلی انرژی با حضور ممیزان شرکت خانه انرژی و همکاران محترم ستاد و پالایشگاه دوم مورخ ۹۵/۰۵/۲۳ و ۹۵/۰۵/۲۴ در محل پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار خواهد شد.