توزیع بن کارت بازنشستگان صنعت نفت از امروز شنبه (۲۹ مهرماه) با حضور معاون امور بازنشستگی و رفاه در دفاتر نمایندگی صندوق‌ها در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار به نقل از صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، چهارشنبه هفته گذشته (۲۶ مهرماه) نیز توزیع محدودی در نمایندگی شمال و مرکز انجام شده بود که از امروز به طور رسمی با حضور معاون امور بازنشستگی و رفاه این اقدام صورت گرفت.

سید عبدالامیر شیرازی، معاون امور بازنشستگی صبح روز (شنبه، ۲۹ مهرماه) در بازید از دفتر نمایندگی مرکز و شمال گفت: هماهنگی‌های خوبی در نمایندگی‌های صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت انجام شده است تا توزیع آسان و سریع صورت گیرد.

اعتبار پیش بینی شده برای این کارت ۶۵۰ هزار تومان برای خرید از فروشگاه‌های رفاه است؛ بن کارت دیگر استان‌ها نیز در حال توزیع است.