دپارتمان آموزش خانه انرژی، به عنوان یکی از بخش های فعال و پرسابقه در حوزه آموزش مدیریت و ممیزی انرژی، با همکاری اساتید برتر این رشته در سطح کشور در نظر دارد تا دوره های جدید آموزشی در سال۱۳۹۵ ، را با رویکردی نو و متفاوت آغاز نماید، که علاوه بر پوشش کـامل کلیه مباحث، تمرکز آن بر روی کیفیت و کاربردی بودن آن در جهت انـگیزش مـدیران، کارشناسان و علاقه مندان به مباحث انرژی باشد.

دانلود رزوم آموزشی

برخی از مشتریان ما