خورشید یکی از بزرگترین منابع انرژی پاک و تجدید پذیر در جهان است که انرژی را بسیار راحت و ارزان در اختیار ما قرار می دهد.فوتون های منتشر شده توسط خورشید به لحاظ نظری قابلیت تامین نیازهای انرژی جهان برای یک سال را دارند. تکنولوژی های خورشیدی در جهان در حال پیشرفت و توسعه و هزینه های وابسته به تولیدات خورشیدی در حال کاهش است و این امر باعث افزایش توانایی کشورها برای استفاده هر چه بیشتر از انرژی خورشیدی شده است. طبق گزارش سال ۲۰۱۷ آژانس بین المللی انرژی، انرژی خورشیدی بالاترین و سریع ترین رشد را در میان اشکال دیگر منابع انرژی داشته است به طوری که برای اولین بار رشد استفاده از انرژی خورشیدی از منابع دیگر فراتر رفته است.
ایران با دارا بودن بیش از ۲۸۰ روز آفتابی در میان کشورهای منطقه در بالاترین رده های دریافت انرژی قرار دارد ولی متاسفانه در استفاده از انرژی پاک و تجدید پذیر خورشیدی سرعت پایین داشته و این حوزه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

 

نیروگاه خورشیدی
سیستم برق خورشیدی( فتوولتاییک)
تبدیل نور به الکتریسیته توسط سیستم فتوولتاییک صورت می گیرد. در این سیستم پنل های خورشیدی که دارای تعداد زیادی سلول های خورشیدی هستند فوتون های خورشید را جذب می کنند و اختلاف پتانسیل بین دو الکترود منفی و مثبت باعث جاری شدن جریان بین الکترودها شده و به طور مستقیم انرژی خورشید تبدیل به الکتریسیته می شود. برق تولید شده به سیم هایی که برق DC را می گیرند فرستاده شده و از آنجا به سمت اینورتر ارسال شده تا به برق AC تبدیل شود. سیستم های فتوولتائیك جهت مصارف عمومی به صورت نیروگاه های منفصل از شبكه یا متصل به شبكه به صورت ثابت و یا متحرک و در ابعاد کوچک خانگی و یا صنعتی طراحی و ساخته می شود.

 

روش های کاربرد سیستم های برق خورشیدی
۱- متصل به شبکه سراسری برق(On Grid)
۲-مستقل از شبکه سراسری برق(Stand Alone)

با توجه به خرید تضمینی برق، و رقبت در سرمایه گذاری در طرح های انرژی خورشیدی گروه مهندسی خانه انرژی، خدمات زیر را ارائه میدهد:

 

خدمات قابل ارائه توسط شرکت خانه انرژی به شرح زیر می باشد:

  • تهیه طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پروژه (FEASIBILITY STUDY)
  • اخذ مجوزها جهت انعقاد قراداد PPA
  • طراحی تفصیلی مهندسی، اجرا و نصب و راه اندازی نیروگاه
  • تامین و تجهیز نیروگاه