نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی خانه انرژی
کلیه متقاضیان ثبت نام در دوره های آموزشی خانه انرژی می توانند با مطالعه مشخصات و تاریخ برگزاری دوره های آموزشی مورد علاقه خود، به نحوه زیر ثبت نام نمایند.

 

  •  واریز هزینه ثبت نامه به شماره حساب های زیر:

۴۶/ ۳۱۸۰۴۴۸۵                  حساب جاری بانک ملت       به نام شرکت مهندسین مشاور خانه انرژی ایرانیان
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۰۶۰۱۱          شماره کارت بانک ملت        به نام شرکت مهندسین مشاور خانه انرژی ایرانیان

  • ارسال معرفی نامه از سازمان و یا شرکت های معتبر  (مخصوص پرسنل و سازمان های معتبر)
  •  ارسال فیش به نمابر ۴۴۸۱۰۱۷۷ و یا به آدرس الکترونیکی ویا ثبت نام از طریق فرم زیر  (خواهشمند است در فیش واریزی ارسال شده حتما نام و نام خانوادگی شرکت کننده ، شماره تماس و نام دوره و تاریخ دوره مورد نظر درج گردد.)
  • متقاضیان جهت ثبت نام به صورت حضوری نیز می توانند به آدرس خانه انرژی مراجعه یا با شماره ۴۴۸۱۲۰۶۶  تماس حاصل فرمایند.

تذکر: هرگونه انصراف از شرکت در دوره باید توسط متقاضی تا یک هفته قبل از برگزاری دوره کتباً به واحد آموزشی اعلام گردد. در غیر این صورت فقط ۵۰% از شهریه پرداختی مسترد خواهد شد.

 

 


    مدیریت استراتژیک انرژی در صنایع EH-9401ارزیابی فنی و کاربردی تکنیک ترموگرافی در ممیزی انرژی صنایع و ساختمان EH-9402استفاده از سیستم محک زنی (Bench Marking) در ارزیابی وضعیت انرژی صنایع EH-9403ممیزی فنی انرژی در ساختمان با رویکرد مبحث 19 مقررات ملی EH-9404طراحی و کاربرد سیستم های تولید برق خورشیدی EH-9405ممیزی انرژی در صنعت با رویکرد استانداردهای ISO 50002 و تشریح رویکرد استانداردهای ISO 50006 (تعیین خط مبنا) و ISO 50015 (صحه گذاری بر عملکرد انرژی) EH-9406