درخت انرژی یکی از محصولات روشنایی در حوزه مبلمان شهری است که با طرحی زیبا و نوآوری در تکنولوژی، توسط کارشناسان شرکت خانه انرژی تولید شده است. در طراحی درخت انرژی سعی شده تا از بهترین مواد، ابزار و تجهیزات با راندمان بالا استفاده شود که این امر موجب افزایش کیفیت محصول تولیدی شده است. یکی از قابلیت های فنی درخت انرژی، علاوه بر ایجاد روشنایی، امکان مجهز بودن به سیستم اینترنت بدون سیم، شارژر تلفن همراه و نیز پخش اذان می باشد که بر اساس سلایق و نیازمندهای مختلف قابل طراحی و اجرا است. همچنین امکان طراحی مبلمان درخت انرژی بر اساس معماری محل نصب توسط نرم افزار، پیش از اجرا نیز توسط نیروی متخصص مجموعه خانه انرژی فراهم شده است تا مشتری قادر به رویت حالتهای مختلف از زوایای سه بعدی پیش از نصب باشد.