مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال با پایش‌های مستمر مبادی عرضه، ۴۰۶ کارت سرگردان و مهاجر شناسایی و مسدود شد.

به گزارش خبرتگار به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی، علی‌اصغر اصغری اظهار کرد: بخشی از این کارت‌ها مربوط به خودروهایی است که باوجود خروج از مرز، کارت‌های آنها در داخل کشور استفاده شده است.

وی به اطلاعیه‌های صادره از سوی شرکت ملی پخش و بازدید و پایش مستمر و همچنین نظارت کلی بر توزیع سوخت به‌منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی دی ماه ۱۵۴ کارت مسدود شده است.

اصغری افزود: با توجه به افزایش قیمت سوخت در کشورهای همسایه و افزایش اختلاف نرخ داخلی با نرخ خارج از کشور، صیانت از فرآورده‌های نفتی و کنترل مجاری عرضه و مشتریان بیش از پیش ضرورت یافته است.