میزان تولید نفت اوپک در ماه نوامبر (آبان – آذرماه) نسبت به ماه اکتبر (مهر- آبان) ۱۴۱ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار، ۱۴عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ماه نوامبر ۳۲ میلیون و ۴۴۸ هزار بشکه در روز نفت تولید کردند؛ این رقم در ماه اکتبر ۳۲ میلیون و ۵۸۹ هزار بشکه در روز بوده است.

اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۰ آذرماه ۹۵) تصمیم گرفتند میزان تولید خود را به سطح ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسانند و این به معنای کاستن روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولید است.

۱۰ روز پس از نشست وزیران نفت و انرژی اوپک، تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک در وین گرد هم آمدند و بر سر کاهش حدود ۶۰۰ هزار بشکه‌ای از سوی کشورهای غیرعضو اوپک نیز توافق کردند، روسیه با تعهد کاهش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای، بزرگترین تولید کننده غیرعضو اوپک است.

توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شد و در نشست ۱۷۲ این سازمان، وزیران نفت و انرژی اوپک بار دیگر تصمیم گرفتند توافق اوپک تا مارس ۲۰۱۸ تمدید شود. همچنین اعضای اوپک در نشست ۱۷۳ این سازمان تصمیم گرفتند توافق خود را برای ۹‌ ماه دیگر و تا پایان سال ۲۰۱۸ تمدید کنند.

۱۴عضو اوپک در نشست ۱۷۳ این سازمان همچنین تصمیم گرفتند نیجریه و لیبی که پیش از این از نظام سهمیه‌بندی معاف بودند، سطح تولید نفت‌شان را به اندازه میانگین سال ۲۰۱۷ نگه دارند به گونه‌ای که تولید مجموع ۲ کشور در حد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه ثابت شود، نیجریه در ماه اکتبر روزانه یک میلیون و ۷۳۸ هزار بشکه و لیبی روزانه ۹۶۲ هزار بشکه نفت تولید کرده‌اند.

پس از این نشست، سازمان کشورهای غیرعضو اوپک نیز در نشستی مشترک با اعضای این سازمان دوباره متعهد به مشارکت در برنامه جهانی کاهش عرضه شدند.