دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت هم زمان با هفته پژوهش در جشنواره کشوری پژوهش و فناوری معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار، در این جشنواره قرار است «هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوری برگزیده کشور» و همچنین «هجدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری و فن بازار ملی ایران » برگزار شود که در هر ۲ بخش از این جشنواره وزارت نفت حضوری فعال و اثر گذار دارد.

قرار است در هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوری برگزیده کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی مراسمی از برگزیدگان عرصه پژوهش و فناوری دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های کشورتجلیل به عمل آورد که وزارت نفت نیز در سه بخش برگزیدگان خود را معرفی کرده است.

وزارت نفت برای حضور در این جشنواره چندی پیش فراخوانی از سوی معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری در سطح صنعت نفت منتشر کرد که بر اساس آن، شرکت‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی وابسته به وزارت نفت مشخصات برگزیدگان خود را در سه حوزه مشتمل بر پژوهشگران، فناوران و پروژه پژوهشی برتر به اداره کل امور پژوهش وزارت نفت ارسال کردند.

بر این اساس، سه پژوهشگر، ۶ فناور و یک پروژه پژوهشی با تائید حبیب ا.. بیطرف، معاون مهندسی ، پژوهش و فناوری وزیر نفت به این جشنواره معرفی شدند که اعلام برگزیدگان نهایی منوط به نتایج ارزیابی مراتب در هیئت داوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود .

در این دوره از برگزاری جشنواره کشوری پژوهش و فناوری همچنین «هجدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری و فن بازار ملی ایران» برگزار می شود که وزارت نفت برای اولین باردراین دوره مقررشده است به منظور هم افزایی و اثر بخشی بیشتر و همچنین صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از اتلاف منابع، شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی وابسته به صنعت نفت برای معرفی دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری خود در فضایی مشترک با مساحت ۱۵۰ مترمربع و در سالن شماره ۱۰ و در مجاورت یکدیگر در نمایشگاه مزبور مشارکت و حضوری فعال داشته باشد.

جشنواره کشوری پژوهش و فناوری ۲۲ تا ۲۶ آذرماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‎های بین المللی تهران برگزار می شود.