یک شرکت خدمات حفاری اعلام کرد شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۴۰ درصد نسبت به پایان ۲۰۱۶ بیشتر بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز دیروز (جمعه، هشتم دی‌ماه) اعلام کرد شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۴۲ درصد نسبت به پایان سال ۲۰۱۶ میلادی بیشتر شد.

شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا در هفته پایانی سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۴۷ دکل بود، در حالی که در هفته پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی این رقم به ۵۲۵ دکل می‌رسد.

با این همه، شمار دکل‌های حفاری نفت این کشور در ماه دسامبر ۲۰۱۷ نسبت به ماه پیش از آن افزایش نداشت. این رقم همچنین در سه ماه چهارم این سال نسبت به سه ماه سوم آن کمتر بود.

افزایش قیمت نفت به دلیل کاهش تولید اوپک، از جمله مهمترین عوامل مؤثر در افزایش تولید نفت آمریکا به شمار می‌آید.